БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Өргөдөл гаргагч нь доорх материалийг бүрдүүлнэ. Батлан даагч нь доорх материалийг бүрдүүлнэ.
Өргөдөл гаргагч ( оюутан ) Сургуульд элсэх өргөдөл

Хамгийн сүүлд төгссөн сургуулийн гэрчилгээ / Дүнгийн хавсралт

Иргэний үнэмлэх хуулбар

Төрсөний гэрчилгээ

Гадаад паспорт хуулбар

Япон хэл сурсан гэрчилгээ (150 цагаас илүү байх/ эх )

Япон хэлний шалгалтанд бүртгүүлсэн хуудасны хуулбар / шалгалтын хариу/

Цээж зураг 4 хувь

Өргөдөл гаргагч оюутан байх тохиолдолд /Суралцаж буй тодорхойлолт /

Өргөдөл гаргагч нь ажил хийж байгаа тохиолдолд /Ажлын газрын тодорхойлолт/

Төлбөр батлан даагч эцэг/эх

Төлбөр батлан даах бичиг

Батлан даах бичиг

Иргэний үнэмлэх хуулбар

Төрөл садангийн тухай лавлагаа

Ажлын газрын тодорхойлолт

Цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 3 жилийн /эх хувь )

Банкны хадгаламжийн тодорхойлолт /эх хувь/

Дансны хуулга /эх хувь/

Хувийн бизнес хийдэг тохиолдолд / Ажлын газрын тодорхойлолт, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, Татвар төлсөн тодорхойлолтын хуулбар /сүүлийн 3 жилийн /

翻訳/Translate

PAGE TOP